远志

远志远志远志远志远志远志远志远志远志
目录
《中国药典》远志
《中药大辞典》远志
《中华本草》远志
《本草纲目》远志
《本草备要》远志
《本草便读》远志
《本草乘雅半偈》远志
《本草崇原》远志
《本草从新》远志
《本草撮要》远志
《本草分经》远志
《本草分经》远志
《本草经解》远志
《本草蒙筌》远志
《本草求真》远志
《本草图经》远志
《本草新编》远志
《本草易读》远志
《本草择要纲目》远志
《本经逢原》远志
《得配本草》远志
《雷公炮炙论》远志
《雷公炮制药性解》远志
《名医别录》远志
《神农本草经》远志
《中药炮制》远志
《新修本草》远志
《药鉴》远志
《药笼小品》远志
《药性切用》远志
《玉楸药解》远志
《增广和剂局方药性总论》远志
《证类本草》远志
《中药学》远志
《千金翼方》远志
《冯氏锦囊秘录》远志
《医学衷中参西录》远志
《顾松园医镜》远志
《医学入门》远志
中药功效分类

《中国药典》:远志

【拼音名】Yuǎn Zhì

【英文名】RADIX POLYGALAE

【别名】小草细草、小鸡腿、细叶远志、线茶

【来源】本品为远志科植物远志Polygala tenuifolia Willd.或卵叶远志Polygala sibirica L. 的干燥根。春、秋二季采挖,除去须根及泥沙,晒干。

【性状】本品呈圆柱形,略弯曲,长3~15cm,直径0.3~0.8cm。表面灰黄色至灰棕色,有较密并深陷的横皱纹、纵皱纹及裂纹,老根的横皱纹较密更深陷,略呈结节状。质硬而脆,易折断,断面皮部棕黄色,木部黄白色,皮部易与木部剥离。气微,味苦、微辛,嚼之有刺喉感。

【鉴别】(1)本品横切面:木栓细胞10余列。皮层为20余列薄壁细胞,有切向裂隙。韧皮部较宽广,常现径向裂隙。形成层成环。木质部发达,均木化,射线宽1~3列细胞。薄壁细胞大多含脂肪油滴;有的含草酸钙簇晶及方晶。

(2)取本品粉末1g,加盐酸无水乙醇溶液(10→100)20ml,加热回流30分钟,放冷,滤过,滤液加水30ml,用氯仿振摇匀提取2次,每次20ml,合并氯仿液,蒸干,残渣加醋酸乙酯1ml使溶解,离心,取上清液作为供试品溶液。另取远志对照药材1g,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验,吸取上述两种溶液各2μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以甲苯-醋酸乙酯-甲酸(14:4:0.5)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的主斑点。

【炮制】远志:除去杂质,略洗,润透,切段,干燥。

制远志:取甘草,加适量水煎汤,去渣,加入净远志,用文火煮至汤吸尽,取出,干燥。每100kg远志,用甘草6kg。

蜜远志:将制远志加入炼熟的蜂蜜与少许开水,拌匀,稍闷,放锅内炒至不粘手,取出晾凉(每100斤加炼熟蜂蜜20斤)。

【性味】苦、辛、温。

【归经】归心、肾、肺经。

【功能主治】安神益智祛痰消肿。用于心肾不交引起的失眠多梦健忘惊悸,神志恍惚,咳痰不爽,疮疡肿毒,乳房肿痛

【用法用量】3~9g。

【贮藏】置通干燥处。

【摘录】《中国药典》

中药功效分类

《中药大辞典》:远志

【出处】《本经》

【拼音名】Yuǎn Zhì

【别名】葽绕、蕀蒬(《尔雅》),棘菀(《本经》),苦远志(《滇南本草》)。

【来源】为远志科植物细叶远志的根。春季出苗前或秋季地上部分枯萎后挖取根部,除去残基及泥土,阴干或晒干。趁新鲜时,选择较粗的根用木棒搂松或用手搓揉。抽去木心,即为"远志筒";较细的根用棒捶裂,除去木心,称"远志肉";最细小的根不去木心,名"远志棍"。

【原形态】细叶远志,又名:山茶叶、光棍茶、小鸡棵、线茶、山胡麻、米儿茶燕子草、草远志、十二月花。

多年生草本,高25~40厘米。根圆柱形。茎丛生,径约1毫米,上部绿色。叶互生,线形或狭线形,长0.8~4厘米,宽0.5~1毫米,先端渐尖,基部渐狭,全缘,中脉明显,无毛或稍被柔毛;无柄或近无柄。总状花序偏侧状,长5~12厘米;花淡蓝色;萼5片,3片较小,线状披针形,两侧2片花瓣状,长圆状倒卵形;稍弯斜;花瓣2,基部合生,两侧瓣为歪倒卵形,中央花瓣较大,呈龙骨状,顶端着生流苏状的附属物;雄蕊8,花丝基部愈合呈鞘状;雌蕊1,子房倒卵形,扁平,2室,花柱弯曲,柱头2裂。蒴果扁平,圆状倒心形,长、宽4~5毫米,绿色,光滑,边缘狭翅状,基部有宿存的花萼,种子卵形,微扁,棕黑色,密被白色绒毛。花期5~7月。果期6~8月。

本植物的苗(小草)亦供药用,另详专条。

【生境分布】生向阳山坡或路旁。分布东北、华北、西北及山东、安徽、江西、江苏等地。主产山西、陕西、河北、河南。此外山东、内蒙古、安徽、湖北、吉林、辽宁等地亦产。

【性状】①远志筒

呈筒状,中空,拘挛不直,长3~12厘米,直径0.3~1厘米。表面灰色,或灰黄色。全体有密而深陷的横皱纹,有些有细纵纹及细小的疙瘩状根痕。质脆易断,断面黄白色、较平坦,微有青草气,味苦微辛,有刺喉感。

②远志肉

多已破碎。肉薄,横皱纹较少。

③远志棍

又名:远志梗、远志骨。细小,中间有较硬的淡黄色木心。

【化学成份】根含皂甙,水解后可分得两种皂甙元结晶,远志皂甙元A和远志皂甙元B。近又从本植物和同属美远志的根中分离出一种皂甙细叶远志素,即2β,27-二羟基-23-羧基齐墩果酸的3-β-葡萄糖甙。另含远志醇、N-乙酰氨基葡萄糖、生物碱细叶远志定碱、脂肪油、树脂等。

【药理作用】①法痰作用

远志含植物皂甙,能刺激粘膜,引起轻度恶心,因而反射地增加支气管的分泌而有祛痰作用。提取物给狗口服,可促进气管分泌,作用强度为:美远志>桔梗>远志,如用酚红排泄法则为:美远志>远志>桔梗。但麻醉犬口服远志煎剂1克/公斤,并不能增加气管粘液的分泌,可能因动物处于麻醉状态所致。

②对子宫作用

我国西北之远志煎剂对离体豚鼠、家兔、猫、犬之未孕及已孕子宫均有兴奋作用,静脉注射6.6%煎剂3~6毫升(体重16.5公斤)对孕狗在位子宫也有明显的兴奋作用。

③溶血作用

远志和桔梗相似,含有皂甙,亦有溶解红细胞的作用,溶血作用强度为:远志>美远志>桔梗,远志肉(皮部)比远志木的溶血作用强

【炮制】远志:拣去杂质,切段,筛去灰屑。炙远志:先取甘草煎汤,去甘草,加入拣去木心的远志,文火煮至甘草水吸尽,取出,晒干。(每远志100斤用甘草6斤4两)蜜远志:以炼蜂蜜加入适量开水和匀,拌入炙远志,稍闷,微炒至不粘手为度,取出放凉。(每100斤炙远志,用炼蜂蜜20斤)

①《雷公炮炙论》:"凡使远志,先须去心,若不去心,服之令人闷。去心了,用熟甘草汤浸一宿,漉出,曝干用之。"

②《得配本草》:"(远志)米泔水浸,槌碎,去心用。"

【性味】苦辛,温。

①《本经》:"味苦,温。"

②《别录》:"无毒。"

③《本草经疏》:"苦微辛,温。"

④《医学衷中参西录》:"味酸微辛,性平。"

【归经】入心、肾经。

①王好古:"肾经气分。"

②《滇南本草》:"入心、肝、脾三经。"

【功能主治】安神益智,祛痰,解郁。治惊悸健忘梦遗失眠咳嗽多痰,痈疽疮肿

(1)祛痰开窍:用于痰阻心窍之神昏痰盛及精神失常,可配菖蒲郁金

(2)交通心肾:用于心肾不交之失眠,常配茯苓酸枣仁

①《本经》:"主咳逆伤中,补不足除邪气利九窍,益智慧,耳目聪明,不忘,强志倍力。"

②《本草经集注》:"杀天雄附子毒。"

③《别录》:"定心气,止惊悸益精,去心下膈气、皮肤中热、面目黄。"

④《药性论》:"治心神健春,坚壮阳道。主梦邪。"

⑤《日华子本草》:"主膈气惊魇,长肌肉,助筋骨,妇人血失音,小儿客忤。"

⑥王好古:"治肾积奔豚。"

⑦《纲目》:"治一切痈疽。"

⑧《滇南本草》:"养心血,镇惊宁心,散痰涎。疗五痫角弓反张,惊搐,口痰涎,手足战摇,不省人事,缩小便,治赤白浊,膏淋,滑精不禁。"

⑨《本草再新》:"行气散郁,并善豁痰。"

【用法用量】内服:煎汤,1~3钱;浸酒或入丸、散。

【注意】心肾有火,阴虚阳亢者忌服。

①《本草经集注》:"得茯苓冬葵子龙骨良。畏真珠藜芦蜚蠊齐蛤。"

②《药性论》:"畏蛴螬。"

【附方】①心气不足,五脏不足,甚者忧愁悲伤不乐,忽忽喜忘,朝瘥暮剧,暮瘥朝发,发则狂眩:菖蒲、远志(去心)、茯苓各二分,人参三两。上四味,捣下筛,服方寸匕,后食,日三,蜜和丸如梧桐子,服六、七丸,日五,亦得。(《古今录验》定志小丸

②治神经衰弱,健忘心悸,多梦失眠:远志(研粉),每服一钱,每日二次,米汤冲服。(《陕西中草药》)

③治久心痛:远志(去心)、菖蒲(细切)各一两。上二味,粗捣筛,每服三钱匕,水一盏,煎至七分,去滓,不拘时温服。(《圣济总录远志汤

治痈疽发背毒,恶候浸大,不问虚实寒热:远志(汤洗去泥,捶去心)为末,酒一盏,调末三钱,迟顷,澄清饮之,以滓敷病处。(《三因方》远志酒

⑤治喉痹作痛:远志肉为末,吹之,涎出为度。(《仁斋直指方》)

⑥治脑风头痛不可忍:远志(去心),捣罗为细散,每用半字,先含水满口,即搐药入鼻中,仍揉痛处。(《圣济总录远志散

⑦治气郁成鼓账,诸药不效者:远志肉四两(麸拌炒)。每日取五钱,加生姜三片煎服。(《本草汇言》)

⑧治小便赤浊:远志半斤(甘草水煮,去心),茯神(去木),益智仁各二两。上为细末,酒煮面糊为丸,如梧子大。每服五十丸,临卧枣汤送下。(《朱氏集验医方》远志丸

⑨治吹乳:远志酒煎服,滓敷患处。(《袖珍方》)

⑩善忘症。取远志为末,冲服。

胸痹心痛(逆气膈中,饮食不下)。用远志、桂心干姜细辛蜀椒(炒)各三两,附子二分(炮),一起捣细,加蜜和成丸子,如梧子大。每服三丸,米汁送下。一天服三次。如不见效,可稍增加药量。忌食猪肉、冷水、生葱菜。此方名"小草丸"。

⑿喉痹作痛。用远志肉为末,吹扑痛处,以涎出为度。

⒀脑风头痛。把远志末吸入鼻中。

⒁吹乳肿痛。用远志焙干研细,酒冲服二钱。药渣敷患处。

⒂各种痈疽。用远志放入淘米水中浸洗过,捶去心,研细。每服三钱,以温酒一杯调澄。清汁饮下,药渣敷患处。

⒃小便赤浊。用远志(甘草水煮过)半斤,茯神益智仁各二两,共研为末,加酒、糊做成丸子,如梧子大。每服五十丸,空心服,枣汤送下。

【备注】此外,尚有一种宽叶远志的根,也作远志使用,习称"土远志",《滇南本草》称之为"甜远志",参见"甜远志"条。

【摘录】《中药大辞典》

中药功效分类

《中华本草》:远志

【出处】出自《神农本草经》。

1.《本草图经》:远志,今河、陕、京西州郡亦有之。根黄色,形如蒿根,苗名小草,似麻黄而青,又如荜豆叶,亦有似大青而小者。三月开花,白色,根长及一尺,四月采根、叶,阴干,今云晒干用。泗州出者花红,根叶俱大于它处。商州者根又黑色。俗传夷门远志最佳。古本通用远志、小草,今医当用远志,稀用小草。

2.《本草求原》:远志,凡《本经》言久服者,皆作服食之品,故经方治急病之剂,

【拼音名】Yuǎn Zhì

【英文名】Thinleaf Milkwort Root-bark, Root of Thinleaf Milkwort, Root of Siberian Milkwort

【别名】葽绕、蕀蒬、棘菀、细草、小鸡腿、小鸡眼、小草根。

【来源】药材基源:为远志科植物细叶远志和西伯利亚远志的的根。

拉丁植物动物矿物名:1.Polygala tenuifolia Willd.2.Polygala sibirica L.

采收和储藏:栽种后第3、4年秋季返苗后或春季出苗前挖取根部,除去泥土和杂质,用木棒敲打,使其松软,抽出木心,晒干即可。去除木心的远志称“远志肉”、远志筒”。如采收后不去木心,直接晒干者,称“远志棍。”

【原形态】1.远志 多年生草本,高25-40cm。根圆柱形,长而微弯。茎直立或斜生,多数,由基部丛生,细柱形,质坚硬。带绿色,上部多分枝。单叶互生,叶柄短或近于无柄;叶片线形,长1-3cm,宽1.5-3mm,先端尖,基部渐狭,全缘,中脉在上面下陷,下面隆起,无毛或稍被柔毛。春季茎顶抽出总状花序,长5-12cm,花小,稀疏;萼片5,其中2枚呈花瓣状,绿白色;花瓣3,淡紫色,其中1枚较大,呈龙骨瓣状,先端着生流苏状附属物;雄蕊8,花丝基部合生;雌蕊1,子房倒卵形,扁平,2室,花柱弯曲,柱头2裂。蒴果扁平,圆状倒心形,长、宽各4-5mm,绿色,光滑,边缘狭翅状,无睫毛,基部有宿存的萼片,成熟时边缘开裂。种子卵形,微扁,棕黑色,密被白色绒毛。花期5-7月,果期6-8月。

2.西伯利亚远志 多年生草本,高10-30cm。根圆柱形。茎多分枝,被短柔毛。单叶互生,具短柄;叶纸质至近革质,下部叶小,卵形,长约6mm,宽约4mm,先端钝,具短尖头;上部叶大,披针形或椭圆状披针形,长1-2cm,宽3-6mm,绿色,被短柔毛,先端钝,具骨质短尖头,基部楔形,全缘,反卷,主脉在上表面下陷,背面隆起,侧脉不明显。总状花序腋外生或假顶生,通常高出茎顶,具少数花,被短柔毛;花长约6-10mm,具小苞片3枚,钻状披针形,长约2mm,被短柔毛;萼片5,宿存,外面3枚小,披针形,长约3mm,里面2枚大,花瓣状,长约7mm;花瓣3,蓝紫色,侧生花瓣倒卵形,长5-6mm,基部与龙骨瓣合生,龙骨瓣较侧生花瓣长,背面被柔毛,先端背部具流苏状鸡冠状附属物;雄蕊8,花丝长5-6mm,2/3以下合生成鞘,鞘具缘毛,花药卵形,顶孔开裂;子房倒卵形,直径约2mm,先端具缘毛,花柱肥厚,先端弯曲,长约5mm,柱头2,间隔位于花柱先瑞。蒴果近倒心形,直径约5mm,先端微缺,具狭翅,疏被短柔毛。种子黑色,除种阜外,被白色柔毛。花期4-7月,果期5-8月。

【生境分布】生态环境:1.生于向阳山坡或路旁。

2.生于海拔1100-2800m的山坡草地。

资源分布:1.分布于东北、华北、西北及山东、江苏、安徽和江西等地。

2.分布于我国大部分地区。

【栽培】生物学特性 喜冷凉气候,忌高温,耐干旱。宜选向阳、排水良好的砂质壤上栽培,其次是枯壤及石灰质壤上。而粘土和低湿地不宜种植。

栽培技术 用种子繁殖,直播或育苗移栽。在蒴果七八分成熟时采收种子。直播,春播于4月中、下旬,秋播于10月中、下旬或11月上旬,按行距20-30cm开浅沟。条播,1hm2播种量11.25-15kg,播后覆土1.5-2cm,稍加镇压,浇足水。播种后15d开始出苗,秋播在次年春季出苗。育苗移栽:于3月上、中旬,在苗床上条播,覆土1cm,10d左右出苗。苗高5cm左右,按行珠距(15-20)cm ×(3-6)cm定植,选择阴雨天或午后进行。

田间管理 远志植株矮小,须勤中耕除草,种子发芽期和幼苗期需适量浇水外,生长后期不宜经常浇水。每年春、冬季及4、5月间,各追肥1次,以磷肥为主,1hm2施磷肥300-375kg,或过磷酸钙187.5-262.5kg。

【性状】性状鉴别 (1)远志根圆柱形,稍弯曲,长3-15cm,直径2-8mm。表血及黄色生浅棕与到部剥离。远志肉呈长圆筒状,无木部。气微,味苦、微辛,有刺喉感。

(2)西伯利亚远志根长4-18cm,直径2-8mm,根头部茎基2-5个。表面粗多,横沟纹较少,支根多,长2-5cm。质较硬,不易折断,断面皮部薄,木心较大。味微以根粗壮、皮厚者为佳。西伯利亚远志肉薄,质次。

显微鉴别 根横切面:(1)远志木栓层为3-6列木栓细胞,外层1-2列细胞扁平,切向延长,径向壁较整齐;内侧2-4列细胞不规则形,壁略呈微波状弯曲,有纹孔,壁呈间断状。皮层薄壁细胞有纹孔群,有时有隔而形成母子细胞,细胞内充满脂肪油滴,遇苏丹Ⅲ试剂显红色。韧皮部宽广。木质部导管散在或数个成群;木薄壁细胞壁木化增厚。射线较窄,1-2(-3)列细胞。无髓。

(2)西伯利亚远志木栓层为5-12列细胞,外侧3-8列细胞排列整齐,壁木脂,有纹孔,壁呈间断状;内侧2-6列细胞不整齐,壁微木化或非木化,有少数脂肪油滴散在。皮层外侧1-3列细胞切向延长,其中偶见母子细胞。韧皮部较宽,细胞细小,有时可见封闭组织。形成层不明显。木质部导管散在或切向排列成环。木射线宽1-3列细胞,壁微木化。

【化学成份】远志根含皂甙,水解后得2个皂甙元:远志皂甙元(tenuigenin)A及B,还分离出细叶远志素(tenuifolin)。近又分得7个三萜皂甙:远志皂甙(onjisaponin)A、B、C、D、E、F、G,还分得5个酚性糖甙:远志糖甙(tenuifoliside)A、B、C、D,以及β-D-(3-O-芥子酰)-呋喃果糖基-a-D-(6-O-芥子酰)-吡喃葡萄糖甙[β-D-(3-O-sinapoyl)-fructofuranosyl-2-D-(6-O-sinapoyl)-glucopyranoside]。另分得 6个寡糖:远志寡精(tenuifoliose)A、B、C、D、E、F。又含呫吨酮化合物:6-羟基-1,2,3,7-四甲氧基呫吨酮(6-hydroxy-1,2,3,7-tetramethoxyxanthone),1,2,3,7-四甲氧基呫吨酮(1,2,3,7-tetramethoxyxanthone),1,2,3,6,7-五申氧基呫吨酮(1,2,3,6,7-pentamethoxyxanthone),1,7-二羟基呫吨酮(1,7-dihydroxyxanthone),1,7-二甲氧基呫吨酮(1,7-dimethoxyxanthone),1,7-二羟基-2,3-二甲氧基呫吨酮(1,7-dihydroxy-2,3-dimethoxyxanthone),1-羟基-3,7-二甲氧基呫吨酮(1-hydroxy-3, 7-dimethoxyxanthone),1,7-二甲氧基-2,3-亚甲二氧基呫吨酮(1,7-dimethoxy-2,3-methylenedioxy-xanthone), 远志呫吨酮(onjixanthone)Ⅰ及Ⅱ,1,6-二羟基-3,7-二甲氧基呫吨酮(1,6-dihydroxy-3,7-dimethoxyxanthone),1,7-二羟基-3-甲氧基呫吨酮(1,7-dihydroxy-3-methoxyxanthone),1,6二羟基-3,5,7-三甲氧基呫吨酮(1,6-dihydroxy-3,5,7-trimethoxyxanthone),1-羟基-3,6,7-三甲氧基呫吨酮(1-hy-droxy-3,6,7-trimethoxyxanthone),1,3,6-三羟基-2,7-二甲氧基呫吨酮(1,3,6-trihydroxy-2,7-dimethoxyxanthone)。还含3,4,5-三甲氧基桂皮酸(3,4,5-trimethoxycinnamio acid),远志醇(polygalitol),N-乙酸基葡萄糖胺(N-acetylglucosamine),细叶远志定碱(tenuidine)。

【药理作用】1.祛痰作用:用小鼠酚红排泌法试验表明,远志的祛痰作用较桔梗为强,但用犬呼吸道分泌液测定法,其作用强度不及桔梗。远志的祛痰作用可能是由于其所含皂甙对胃粘膜的刺激作用,反射性促进支气管分泌液增加所致。远志根皮对小鼠祛痰的最小有效量为1.25g/kg,而木心无明显的作用。亦有报道,给麻醉犬灌胃lg/kg的远志煎剂,而无祛痰作用。

2.镇静和抗惊厥:远志根皮、未去木心的远志全根和根部木心对巴比妥类药物均有协同作用。小鼠灌胃3.125g/kg,可促使注射阈下催眠剂量的巴比妥钠的小鼠入睡。远志根甲醇提取物100mg和200mg/kg腹腔注射给于小鼠可非常显着的延长环己烯巴比妥钠(90mg/kg)和盐酸氯丙嗪(3mg/kg)的睡眠时间。甲醇提取物的氯仿不溶部分25mg、50mg、100mg/kg剂量,正丁醇不溶部分12.5mg、25mg、50mg、100mg/kg剂量和正丁醇可溶部分的6.25mg、12.5mg、50mg/kg剂量腹腔注射给于小鼠与远志根甲醇提取物相似均可显着或非常显着的延长小鼠睡眠时间。远志皂甙F5mg和20mg/kg剂量腹腔注射给于小鼠亦可显着延长环己烯巴比妥钠(70mg/kg)和盐酸氯丙嗪(3mg/kg)的睡眠时间(P<0.05)。小鼠灌胃3.125g/kg对五甲烯四氮唑所致惊的对抗作用,以远志全根最强,根皮次之,木心则无效。

3.抗水肿利尿作用:远志根50%甲醇冷浸液浓缩后制成的混悬液200mg/kg口服给于结扎两侧颈静脉引起的水肿大鼠,其利尿作用为8.0±1.11ml/100g体重,与对照组比较P<0.01,对充血性水肿发生的抑制率为100,P<0.001。

4.对cAMP磷酸二酯酶的抑制作用:远志根的热水提取物和甲醇提取物的氯仿和正丁醇可溶或不溶部分对cAMP磷酸二酯酶均有一定的抑制作用,其中以氯仿和正丁醇可溶部分的抑制率最高(在100μg/ml),分别为72.9%和73.3%。远志皂甙B、E、F、G对cAMP磷酯二酯酶的IC50(x10-5M)分别为6.0,3.1,2.9,3.7,对照的罂粟碱为3.0。

5.对大鼠穿棱行为及脑区域性代谢率的影响:大鼠口服远志提取物4.28g/kg研究对穿棱行为及脑区域性代谢率的影响。结果表明,服药后第5-9天条件反应及非条件反应次数均增多,间脑中辅酶l(NAD+)浓度显着增高,海马、尾状核和脑干内的辅酶I和还原型辅酶I(NADH)浓度均增高。表明具有促进动物体力和智力作用。

6.抑菌作用:用纸片法测得10%远志煎剂对肺炎双球菌有抑制作用。远志乙醇浸液在体外对革兰氏阳性菌及痢疾杆菌、伤寒杆菌和人型结核杆菌均有明显的抑制作用。

7.抗突变、抗癌作用:Ames试验发现远志的水溶性提取物对黄曲霉菌素B1(AFB1)诱发的回变菌落数也有显着的抑制效应,对TA98菌株回变菌落数有明显抑制效应,但对TA100菌株无抑制效应。说明其只有对抗碱基置换突变的因子。另苔远志提取物有抑制小鼠P388淋巴细胞性白血病作用。

8.对子宫作用:我国西北之远志煎剂对离体豚鼠、家兔、猫、犬之未孕及已孕子宫均有兴奋作用,静脉注射6.6%煎剂3-6ml(体重16.5kg)对孕狗在位子宫也有明显的兴奋作用。

9.其他作用:试管溶血试验表明,远志有强的溶血作用。远志所含的山酮类化合物对醛酮还原酶有抑制作用。远志和桔梗相似,含有皂甙,亦有溶解红细胞的作用,溶血作用强度为:远志>美远志>桔梗,远志肉(皮部)比远志木的溶血作用强。

10.炮制品的药理作用:小鼠酚红法祛痰试验表明,其祛痰作用强度为,上海法炮制品>生远志>药典法制品>未加甘草的上海法制品。与对照组比较,上海法炮制品的祛痰作用有明显差异(P<0.05),4个炮制品之间无明显差异。

【毒性】远志根皮小鼠灌胃的LD50为10.03±1.98g/kg,远志全根的LD50为16.95±2.01g/kg,而根部木心用至75g/kg仍无死亡。100%远志注射液灌胃对小鼠的LD50为22.52g/kg。

【鉴别】理化鉴别 取上述药材粉末各0.5g,于索氏提取器中用乙醚脱脂,再用甲醇提取,提取液浓缩至5ml,作为样品溶液。另取远志总皂甙甲醇溶液为对照溶液,吸取两溶液各5μl,点于同一硅胶-G薄层板上,以氯仿-甲醇-水(26:14:3.5)为展开剂,展距17cm,取出挥尽溶剂,紫外光灯(365nm)下检视,样品液色谱在与对照液色谱相应的位置均应显4个相同的蓝色荧光斑点。

【炮制】1.远志:拣去杂质,切段,筛去灰屑。

2.炙远志:先取甘草煎汤,去甘草,加入拣去木心的远志,文火煮至甘草水吸尽,取出,晒干。(每远志100斤用甘草6斤4两)。

3.蜜远志:以炼蜂蜜加入适量开水和匀,拌入炙远志,稍闷,微炒至不粘手为度,取出放凉。(每100斤炙远志,用炼蜂蜜20斤)。

【性味】辛;苦;性微温

【归经】心;肝;脾;肾经

【用法用量】内服:煎汤,30-10g;浸酒或入丸、散。外用:适量,研末酒调敷。

【注意】1.心肾有火,阴虚阳亢者忌服。

2.《本草经集注》:得茯苓、冬葵子、龙骨良。畏真珠、藜芦、蜚蠊、齐蛤。

3.《药性论》:畏蛴螬

【附方】1.定志小丸(《古今录验》),治心气不足,五脏不足,甚者忧愁悲伤不乐,忽忽喜忘,朝瘥暮剧,暮瘥朝发,发则狂眩。2.远志丸(《张氏医通》),治因惊梦寐不宁,神不守舍者。3.远志散(《太平圣惠方》),治心虚,劳损赢度,四肢无力,心神昏闷。4.石刻安肾丸(《不居集》),治脚膝软弱,夜梦遗精,小便滑数。5.远志汤(《备急千金要方》),治产后心悸不定,恍惚昏愦,语言错乱。6.远志饮子(《证治准绳·类方》),治心劳虚寒,梦寐惊悸。

【各家论述】1.《神农本草经》:主咳逆伤中,补不足除邪气利九窍,益智慧,耳目聪明,不忘,强志倍力。

2.《本草经集注》:杀天雄附子毒。

3.《名医别录》:定心气,止惊悸益精,去心下膈气、皮肤中热、面目黄。

4.《药性论》:治心神健忘,坚壮阳道,主梦邪。

5.《日华子本草》:主膈气惊魇,长肌肉,助筋骨,妇人血噤失音,小儿客忤。

6.王好古:治肾积奔豚

7.《本草纲目》:治一切

8.《滇南本草》:养心血,镇惊宁心,散痰涎。疗五癎角弓反张,惊搐,口痰涎,手足战摇,不省人事,缩小便,治赤白浊,膏淋,滑精不禁。

9.《本草再新》:行气散郁,并善豁痰。

10.《本草纲目》:远志,入足少阴肾经,非心经药也。其功专于强志益精,治善忘。盖精与志,皆肾经之所藏也。肾经不足,则志气衰,不能上通于心,故迷惑善忘。《灵枢经》云,肾藏精,精合志,肾盛怒而不止则伤志,志伤则喜忘其前言,腰脊不可以俯仰屈伸,毛悴色夭。又云,人之善忘者,上气不足,下气有余,肠胃实而心肺虚,虚则营卫留于下,久之,不以时上,故善忘也。陈言《三因方》远志酒治痈疽,云有奇功,盖亦补肾之力尔。

11.《本草汇言》:沈则施曰:远志同人参、茯苓、白术补心;同黄芪、甘草、白术补脾;同地黄枸杞山药能补肾;同白芍当归川芎补肝;同人参、麦冬沙参补肺;同辰砂金箔琥珀犀角能镇惊;同半夏胆星贝母白芥子能消惊痰;同牙皂钩藤天竺黄能治急惊;同当归六黄汤能止阴虚盗汗;同黄芪四君子汤,能止阳虚自汗独一味煎膏能治心下膈气,心气不舒。独一味酿酒,能治痈疽肿毒,年久痍,从七情郁怒而得者,服之渐愈。

12.《本草正》:远志,功专心肾,故可镇心止惊,辟邪安梦,壮阳益精,强志助力。以其气升,故同人参、甘草、枣仁,极能举陷摄精,交接水火。

13.《药品化义》:远志,味辛重大雄,入心开窍,宣散之药。凡痰涎伏心,壅塞心窍,致心气实热,为昏聩神呆、语言蹇涩,为睡卧不宁,为恍惚惊怖,为健忘,为梦魇,为小儿客忤,暂以豁痰利窍,使心气开通,则神魂自宁也。又取其辛能醒发脾气,治脾虚火困,思虑郁结,故归脾汤中用之。及精神短少,竟有虚痰作孽,亦须量用。若心血不足,以致神气虚怯,无痰涎可祛,即芎归味辛,尚宜忌用,况此大辛者乎。诸《本草》谓辛能润肾,用之益精强志,不知辛重暴悍,戟喉刺舌,与南星半夏相类。《经》曰,:肾恶燥,乌可入肾耶。

14.《医学衷中参西录》:远志,其酸也能翕,其辛也能辟,故其性善理肺,能使肺叶之翕辟纯任自然,而肺中之呼吸于以调,痰涎于以化,即咳嗽于以止矣。若以甘草辅之,诚为养肺要药。至其酸敛之力,入肝能敛辑肝火,入肾能固涩滑脱,入胃又能助生酸汁,使人多进饮食,和平纯粹之品,固无所不宜也。若用水煎取浓汁,去渣重煎,令其汁浓若薄糊,以敷肿疼疮疡乳痈甚效、若恐其日久发酵,每一两可加蓬砂二钱溶化其中。愚初次细嚼远志尝之,觉其味酸而实兼有矾味。后乃因用此药,若末服至二钱可作呕吐,乃知其中确含有矾味,是以愚用此药入汤剂时,未尝过二钱,恐多用之亦可作呕吐也。

15.《本草正义》:远志,味苦入心,气温行血,而芳香清冽,又能通行气分。其专主心经者,心本血之总汇,辛温以通利之,宜其振作心阳,而益人智慧矣。古今主治,无一非补助心阳之功效,而李濒湖独谓其专入肾家,未免故为矫异,张石顽和之,非笃论也。《本经》主咳逆,则苦泄温通辛散,斯寒饮之咳逆自平,此远志又有消痰饮止咳嗽之功,《别录》去心下膈气,亦即此意。《外台》载《古今录验》胸痹心痛一方,中有远志,颇合此旨。《三因方》治一切痈疽,最合温通行血之义,而今之疡科,亦皆不知,辜负好方,大是可惜。颐恒用于寒凝气滞,痰湿入络,发为痈肿等证,其效最捷。惟血热湿热之毒,亦不必一例乱投,无分彼此耳。远志能利血之运行,而以为心家补益之品者,振动而流利之,斯心阳敷布而不窒滞,此补心之真旨也。然温升之品,必不宜于实热,如误用于热痰蒙蔽心包之证,得毋益张其焰。又所谓安魂魄,定惊悸者,亦谓补助心阳,则心气充而魂梦自宁,惊悸自定,非养液宁神以安宅者之可比。如因热生惊,及相火扰攘,而亦与以温升,其弊亦与痰热相等。又有远志能交通心肾之说,则心阳不振,清气下陷,及肾气虚寒,不能上升者,以远志之温升,举其下陷,而引起肾阳,本是正治。然人不察,每遇肾阳不藏,淫梦失精等证,亦曰此属坎离之不交,须以远志引之,使其水火交接,则相火愈浮,肾愈不摄,利九窍者适以滑精窍,益精者将反以失精矣。

【摘录】《中华本草》

中药拼音索引:y
打赏中医宝典

相关记载

中药功效分类
中药功效分类

远志 知识

中药功效分类

相关中药

中药功效分类

中药主治

相关方剂

拼音:Y 相关书籍